قابل توجه دانشجویان محترم،

اسامی بدهکاران و جریمه خسارت سراهای دانشجویی را می توانند از فایل زیر دریافت نمایند.

اسامی بدهکاران سراهای دانشجویی

اسامی افراد و جریمه خسارت سراهای دانشجویی نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷ 

قابل توجه دانشجویان گرامی
با توجه به مشکل موجود در سامانه خوابگاه، ملاک بدهکار بودن یا نبودن دانشجو، اطلاعیه های امور دانشجویی می باشد.

ضمنا دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی می توانند لیست افراد پیشنهادی خود جهت نیمسال آینده را تا پایان امتحانات نیمسال به سرپرستان محترم تحویل نمایند.

بدیهی است در صورت عدم واریز پیش پرداخت و عدم ثبت نام در لیست افراد پیشنهادی، به منزله ی انصراف از اسکان از سرای دانشجویی می باشد.

با تشکر، مدیریت امور دانشجویی

قابل توجه دانشجویان متقاضی سراهای دانشجویی

دانشجویان متقاضی استفاده از سرای دانشجویی در نیمسال آتی می‌بایست در سامانه خوابگاه (قابل دسترسی از صفحه اصلی سایت دانشگاه) ثبت نام نمایند.  بدین صورت که دانشجویانی که قبلا در سرای دانشجویی ساکن بوده اند نسبت به ثبت درخواست اتاق و دانشجویانی که قبلا ساکن سرای دانشجویی نبوده اند، نسبت به پیش ثبت نام اقدام نمایند. همچنین تمامی متقاضایان نسبت به واریز مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ (دو میلیون و پانصد هزار)  ریال به حساب سرای دانشجویی نزد امور مالی (جناب آقای فخار) اقدام و فیش واریزی را به سرپرست سرای دانشجویی تحویل نمایند. دانشجویانی که قبلا ساکن سرای دانشجویی نبوده اند، فیش واریزی را در محل امور مالی به آقای طباییان تحویل نمایند.

راهنمای پیش ثبت نام (دانشجویانی که قبلا ساکن سرای دانشجویی نبوده اند)

راهنمای درخواست اتاق