مطالب توسط ayoub mirtavoosi

شماره شبا

مشخصات حساب بانکي جهت واريز وجه شماره شبا: IR900100004001096403022741 به نام : تمرکز وجوه در آمد اختصاصي مرکز آموزش عالي شهرضا نزد باک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قابل پرداخت در کليه شعب بانک‌ها (به صورت ساتنا) شناسه پرداخت (الزامي): ۳۰۸۰۹۶۴۶۱۱۱۶۵۰۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۱۵۵۵۵۵

معرفی

معرفی سرای دانشجویی اردیبهشت سرای دانشجویی اردیبهشت شهرضا(خوابگاه شهید مدرس) که در خیابان اردیبهشت شهرضا واقع شده است،در دو طبقه و دارای ۲۰ اتاق جهت اسکان دانشجویان می‌باشد.ظرفیت اتاق ها ۶نفره و ۱۰ نفره است،به طوری که ظرفیت کل سرای دانشجویی حدود ۱۴۰ نفر می‌باشد که در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ ،۱۴۰ دانشجو در نیم سال […]

قیمت غذاها

نوع غذا دانشجوی روزانه (ریال) دانشجوی شبانه (ریال) غذاهای کم هزینه ۱۲,۰۰۰ ۳۹,۱۰۰ غذاهای متوسط هزینه ۱۷,۰۰۰ ۴۹,۱۶۰ غذاهای پرهزینه ۲۰,۰۰۰ ۵۵,۲۰۰ قیمت ناهار دانشجویان روزانه و نوبت دوم یکسان می باشد.

اسامی بدهکاران سراهای دانشجویی

قابل توجه دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی به اطلاع دانشجویانی که هزینه اسکان در سراهای دانشجویی را پرداخت ننموده اند می رساند، با توجه به اتمام مهلت واریز هزینه اقامت، چنانچه تا روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۳۰ نسبت به تسویه حساب، اقدام ننمایند، پروفایل تغذیه آنها مسدود می گردد. فهرست اسامی بدهکاران: ۹۵۱۲۰۲۱۰۵۶ ۹۵۱۲۰۲۱۰۴۷ ۹۸۱۲۰۲۱۰۱۰ […]