مطالب توسط safari2011

ثبت نام داوطلبین انجمن‌های ورزشی

در راستای آیین نامه تشکیل انجمن‌های ورزشی دانشگاه، از تمامی افرادی که تمایل به ثبت نام به‌عنوان نامزد انتخاباتی انجمن ورزشی دارند درخواست می‌شود تا روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۸ به دفتر مدیریت امور دانشجویی مراجعه نمایند. لازم به ذکر است انتخابات انجمن‌های ورزشی در هفته گرامیداشت تربیت بدنی در دو بخش دانشگاه و سراهای دانشجویی […]