ایام هفته

مورخ

بازی اول

ساعت بازی اول

بازی دوم

ساعت بازی دوم

دوشنبه

۱۳۹۸/۰۸/۲۰

شاهین-لرنتوس

۱۸:۳۰الی۱۹:۱۵

اسماعیلی-GUS

۱۹:۱۵الی۲۰

سه شنبه

۱۳۹۸/۰۸/۲۱

شاهین-اسماعیلی

۱۸:۳۰الی۱۹:۱۵

سلیمی-GUS

۱۹:۱۵الی۲۰

شنبه

۱۳۹۸/۰۸/۲۵

لرنتوس-GUS

۱۸:۳۰الی۱۹:۱۵

سلیمی-اسماعیلی

۱۹:۱۵الی۲۰

دوشنبه

۱۳۹۸/۰۸/۲۷

شاهین-سلیمی

۱۸:۳۰الی۱۹:۱۵

لرنتوس-اسماعیلی

۱۹:۱۵الی۲۰

سه شنبه

۱۳۹۸/۰۸/۲۸

شاهین-GUS

۱۸:۳۰الی۱۹:۱۵

لرنتوس-سلیمی

۱۹:۱۵الی۲۰

  • ساعت بازی ها ،ساعت شروع مسابقه است حاضر بودن افراد تیم ها یک ربع قبل از بازی الزامی است .

  • عدم حضور افراد تیم، به منزله باخت آن تیم محسوب می گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *