محمدحسين سجاديان

محمدحسين سجاديان

دبیر شورای صنفی

کارشناسی مهندسی مکانیک (ورودی ۹۶)

فاطمه السادات ميرلوحي

فاطمه السادات ميرلوحي

عضو اصلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (ورودی ۹۸)

اميرحسين نظري پيكاني

اميرحسين نظري پيكاني

عضو اصلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (ورودی ۹۷)

اميد كارگرخيرابادي

اميد كارگرخيرابادي

عضو اصلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (ورودی ۹۸)

محمدامين نريماني زمان ابادي

محمدامين نريماني زمان ابادي

عضو اصلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (ورودی ۹۶)

زهرا صديقي درچه

زهرا صديقي درچه

عضو علی البدل

كارشناسي رياضيات و كاربردها (ورودی ۹۶)

فرهاد مهديان

فرهاد مهديان

عضو علی البدل

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (ورودی ۹۶)

کانال اطلاع رسانی شورای صنفی دانشجویان: senf_uni_shareza@

صفحه اینستاگرام شورای صنفی دانشجویان: http://instagram.com/senfi_uni_shahhreza

ارتباط با دبیر شورای صنفی دانشجویان: hossein_sjd77@