یکشنبه 06 خرداد 1397 ساعت 09:38
فرم ثبت نام متقاضیان خوابگاه در نیمسال اول 98-1397
اطلاعات دانشجوی متقاضی
این فرم صرفا جهت پیش ثبت نام در نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 می باشد.
* شماره دانشجویی :
* نام و نام خانوادگی :
* جنسیت :
* کد ملی :
* دانشجوی دوره :
       
* رشته تحصیلی :
                   
* تعداد ترم استفاده از خوابگاه :
نشانی کامل محل سکونت :
* استان :
* شهرستان :
* خیابان/کوچه/پلاک :
* شماره تلفن همراه :
سایر توضیحات :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :